[1]
Legan RavnikarA., „Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.