[1]
Kozar‑MukičM., „Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v Sombotelu pred 1919“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.