[1]
KlemšeV., „Vodna imena na doberdobskem Krasu“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.