[1]
KeberJ., „Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel ne Peter ali Pavel ne pavliha“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.