[1]
Jačeva-UlčarE., „Naselbinska imena v Tikveški regiji“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.