[1]
FurlanM., „K etimologiji toponima Mi’rišče »zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza«“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.