[1]
CieślikowaA. in MalecM., „Dajanje „literarnih” imen na Poljskem“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.