[1]
BučkoD., „Ojkonimi na ‑ycja v Ukrajini“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.