[1]
BilyI., „Deapelativna krajevna imena z determinantami Graf‑, Herr‑ in Pape‑/Pfaffe‑ na območju med Saalo in Niso“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.