[1]
BergmannH., „Gröfel, Gröbel ‘kup kamenja, groblja’ – dialektološka in imenoslovna razprava o bavarskem slavizmu“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.