[1]
BenacchioR., „Slovansko‑romanski jezikovni stik v moližanski hrvaščini: vzporednost s slovenskimi narečji v Furlaniji“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.