[1]
AhačičK., „Primeri nekaj sklanjatev in spregatev v Megiserjevem Dictionarium quatuor linguarum 1592 – druga slovnica slovenskega jezika“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.