[1]
KosiM., „Slovar srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove“, JZ, let. 16, št. 2, jul. 2015.