[1]
NartnikV., „K podobnostim in različnostim slovenskega in madžarskega pregibanja“, JZ, let. 17, št. 2, jul. 2015.