[1]
KernB., „Analiza besedotvornih sklopov glagola stopiti“, JZ, let. 17, št. 1, jul. 2015.