[1]
ŽeleA., „Povedkovnik kot skladenjska in slovarska kategorija“, JZ, let. 17, št. 1, jul. 2015.