[1]
TorkarS., „Predoslje in Prelosno (45 let pozneje)“, JZ, let. 18, št. 2, jul. 2015.