[1]
A. Legan Ravnikar, „Jezikoslovna različnost Branke Tafra“, JZ, let. 29, št. 1, str. 185–192, jul. 2023.