[1]
I. Andres, „Besedilo o stari kmečki hiši v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem“, JZ, let. 29, št. 1, str. 149–162, jul. 2023.