[1]
Žibred M., „Soglasniški odrazi v novomeškem govoru in okolici“, JZ, let. 29, št. 1, str. 127–147, jul. 2023.