[1]
M. Kompara Lukančič, „Napake študentov pri pisanju poslovnih pisem v angleškem jeziku “, JZ, let. 29, št. 2, str. 249–262, dec. 2023.