[1]
D. Unuk, „Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku“, JZ, let. 29, št. 2, str. 37–75, dec. 2023.