[1]
T. Jakop, „Zgodbe, ki ustvarjajo prostor v zgornjem Obsotelju“, JZ, let. 28, št. 1, str. 189–191, sep. 2022.