[1]
I. Fabijanić, „O poskusu metodološkega pristopa k zapisovanju in analizi frazemov v napisih na nagrobnikih (epitafih)“, JZ, let. 27, št. 2, str. 121–142, nov. 2021.