[1]
MetercM., „Aktualna raba in pomenska določljivost 200 pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov“, JZ, let. 27, št. 1, str. 45-58, maj 2021.