TodorovićS. (2020) „Osnovna slovnica miljskega istrskobeneškega govora: glagolski časi in izbrane glagolske oblike“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 26(2), str. 61-73. doi: 10.3986/JZ.26.2.05.