ŠekliM. (2020) „Makedonščina: geneo-, tipo- in sociolingvistična opredelitev“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 26(2), str. 43-59. doi: 10.3986/JZ.26.2.04.