Uredništvo revije Jezikoslovni zapiski (2020) „Stališče“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 26(2), str. 5-6. doi: 10.3986/jz.26.2.01.