ISJFR (2020) „Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU : Zakaj je nadiško narečje v Italiji slovensko narečje“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 26(1). doi: 10.3986/Jz.26.1.15.