DovjakR. (2020) „Razmišljanje ob prevzemanju imen iz korejščine“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 26(1). doi: 10.3986/Jz.26.1.7.