BokalL. (2020) „Slovar zvonjenja in pritrkavanja – terminološki slovar kulturnega konteksta“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 26(1). doi: 10.3986/Jz.26.1.4.