MarkežičT. in Stramljič BreznikI. (2020) „Feminativne tvorjenke in njihova obrazila od 16. stoletja do danes“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 26(1). doi: 10.3986/Jz.26.1.3.