FurlanM. (2020) „Zakaj se prebivalcem Bertokov pravi Bertošani?“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 26(1). doi: 10.3986/Jz.26.1.2.