ŠekliM. (2020) „Relativna in absolutna kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 26(1). doi: 10.3986/Jz.26.1.1.