Legan RavnikarA. (1) „Sedemdeset let jezikovne zgodovinarke Majde Merše“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 25(2), str. 185-191. doi: 10.3986/JZ.25.2.12.