Meterc, M. (2019) „Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 25(2), str. 33–45. doi: 10.3986/JZ.25.2.2.