Orešnik, J. (2018) „Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1965–1980“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(2). doi: 10.3986/jz.v24i2.7117.