Michelizza, M. (2018) „Enclave RAE – spletni portal za jezikovne uporabnike španščine“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(2). doi: 10.3986/jz.v24i2.7115.