Szeptyński, R. (2018) „Reguła Vaillanta w świetle kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(2). doi: 10.3986/jz.v24i2.7111.