Petek, T. (2018) „Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(2). doi: 10.3986/jz.v24i2.7107.