Furlan, M. (2018) „Novi etimološki slovar slovenskega jezika kot rastoči spletni slovar: dodatek 2018“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(2). doi: 10.3986/jz.v24i2.7102.