Černivec, M. (2018) „Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(2). doi: 10.3986/jz.v24i2.7101.