WaniakowaJ. (2018) „Nazwy roślin w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (Ola) jako materiał do badań nad fitonimią słowiańską/Poimenovanja rastlin v Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA) kot gradivo za raziskave slovanskih fitonimov“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 22(2). doi: 10.3986/JZ.22.2.6981.