KmecováS. (2018) „Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 22(2). doi: 10.3986/JZ.22.2.6978.