TodorovićS. (2018) „Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 22(2). doi: 10.3986/JZ.22.2.6976.