MüllerJ. (2018) „Dr. Marjeta Humar: Ob življenjskem jubileju“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 22(1). doi: 10.3986/JZ.22.1.6969.