OrešnikJ. (2018) „Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1958–1965“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(1). doi: 10.3986/JZ.24.1.6946.