KulčarM. (2018) „Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(1). doi: 10.3986/JZ.24.1.6932.