Stramljič BreznikI. (2018) „Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(1). doi: 10.3986/JZ.24.1.6931.