KrvinaD. in ŽeleA. (2018) „Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 24(1). doi: 10.3986/JZ.24.1.6929.